فایل های دسته بندی فلسفه و عرفان - صفحه 1

تولد دوباره یا تناسخ در جسم تازه

یکی از سوالاتی که اکثر مردم از خود و یا دیگر اطرافیان میپرسند این است که آیا واقعا زندگی بعد از مرگ وجود دارد؟ بعد از اینکه جسم ما در این دنیا از بین رفت آیا روحمان دوباره در جسمی تازه به این دنیا برمیگردد؟ یا اینکه تا آخر در برزخ میماند تا اینکه قیامت بشه ؟!

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل