فایل های دسته بندی حمل و نقل - صفحه 1

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت سیستم های حمل ونقل

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت سیستم های حمل ونقل

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه مدل عرضه - تقاضاي هوشمند براي ناوگان حمل ونقل عمومي ترکيبي (مترو و اتوبوس شهر تبريز)

تحقیق کامل و آماده ارائه مدل عرضه - تقاضاي هوشمند براي ناوگان حمل ونقل عمومي ترکيبي (مترو و اتوبوس شهر تبريز)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل