فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت ریسک تعداد اسلاید : 22 بخشی از فایل : اسلاید 1 : مقدمه از زمان پیدایش تمدن انسان ها با احتمال خسارت روبه رو بودند

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه تعداد اسلاید : 17 اسلاید 1 : جایگاه قطب های علمی در جهان قطب‌های علمی در جهان به عنوان: يكی از مهمترين عوامل محرك توسعه كشورها در قرن بيست و يكم، شناخته شده است

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه های ساختار سازماني به همراه محاسبات آلفای کرونباخ

پرسش نامه ساختار سازمانی ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسي ساختار سازماني شركت بهره برداري و ارايه پيشنهاد ساختار سازماني مناسب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال و روش تحقیق ساختار سازماني

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ساختار سازمانی به همراه فهرست منابع و مواخذ

قیمت : 125,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری ساختار سازماني

ادبیات و مبانی نظری ساختار سازماني

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش بررسي ساختار سازماني شركت

پژوهش بررسي ساختار سازماني شركت بهره برداري و ارايه پيشنهاد ساختار سازماني مناسب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

ادبیات و مبانی نظری سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی