فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

کتاب های محمدرضا شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب هایبرگزیده محمدرضا شفیعیکدکنی شامل کتاب های از بودن و سرودن ، از زبان برگ ، بوی جوی مولیان ، زمزمه ها ، شب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های گابریل گارسیا

گابریل گارسیا از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید . کتاب برگزیده گابریل گارسیا از جمله 12داستان سرگردان از گارسیا با بهترین کیفیت ونازلترین قیمت برای دوست داران دنیای ادبیات و...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های صمد بهرنگی

صمد بهرنگی از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب هایبرگزیده صمد بهرنگی شامل کتاب های 24 ساعت در خواب وبیداری، افسانهمحبت، الدوز وعروسک سخنگو ، الدوز و کلاغ ها ، پ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های صادق هدایت

صادق هدایت از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب هایبرگزیده صادق هدایت شامل کتاب های آب زندگی ، آبجی خانم ، آتش پرست ، آخرین لبخند ، س گ ل ل ، اسیر فرانسوی، آفرینند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های احمد شاملو

احمد شاملو از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب هایبرگزیده احمد شاملو شامل کتاب های ابراهیم در آتش ، درها و دیواربزرگ چین و اشعار احمد شاملو همگی به صورت یکجا و کا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آثار معروف دکتر علی شریعتی

علی شریعتی از شاعران ونویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایران و جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی بهرویمان می گشاید . متن کامل وصیت نامه دکتر علی شریعتی با بهترین کیفیت و نازلترینقیمت برای دوست داران دنیای ادبیات و فرهنگ و هنر آماده شده امیدوا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های عبید زاکانی

عبیدزاکانی از شاعران ونویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایران و جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی بهرویمان می گشاید .مجوعه کتاب های برگزیده عبید زاکانی شامل کتاب های موش وگربه ، هزل تعلیم است از ایرجمیرزا و عبید زاکانی و حکایتی ازعبید زاکانی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آثار شهریار

استاد شهریار از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب هایبرگزیده استاد شهریار شامل کتاب های حیدربابا یه سلام همگی به صورتیکجا و کامل با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت بر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آثار سهراب سپهری

سهراب سپهری از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایرانو جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب هایبرگزیده سهراب سپهری شامل کتاب های اتاق آبی ، آوار آفتاب ، حجم سبز ، زندگی خواب ها ، ما هیچ ما نگاه ، مرگرنگ ، ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی