فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

تحقیق كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي

الياف سلولز از مهمترين الياف مورد استفاده در صنعت نساجي مي باشند كه همگي از گياهان بدست مي آيند. الياف سلولز طبيعي را مي توان به گروههاي زير تقسيم بندي نمود.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي روش انرژي و كاربرد آن در خواص كششي پارچه

در مورد پارچه هاي تاري پودي ، روشهاي آناليز نيرو بطور گسترده‌اي براي مطالعه و تفسير خواص مكانيكي پارچه مثل كشش ، خمش و برش مورد استفاده قرار گرفته است .اگر چه در مورد پارچه هاي حلقوي بدليل طبعيت سه بعدي حلقه هاي متقاطع ، آناليز روش نيرو بسيار پيچيده است . در هر دو روشهاي آناليز هندسي و نيرو براي پار

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل